Ako zvoliť správne tému

Ak ste vo fáze výberu vhodného téme pre napísanie úlohy, potom máte ešte dostatok času si všetko poriadne premyslieť. Kľúčové je prejsť si adekvátne rozplánovať. Zostavte si kvalitné a predovšetkým logicky nadväzujúcej osnovu, ku ktorej si potom vytvoríte jednotlivé podkapitoly. Bakalárska práca a jej osnova je naozaj veľmi dôležitá, pretože si v ďalšej fáze ušetríte čas od otázok typu čo teraz? Až budete mať osnovu hotovú, tak sa môžete presunúť k ďalšej časti, teda k výberu vhodných zdrojov. Za týmto účelom je najlepšie navštíviť knižnicu a jednotlivé knihy vopred preštudovať.

Zvolili ste si zle a neviete, ako ďalej?

Zvolili ste si zlé tému a neviete, ako ďale jmá pokračovať Vaša bakalárska práca?  Nebudete prvý, kdo po schválení téme zistí, že nevie, ako začať alebo pokračovať v projekte. Ak máte pocit, že Vám naozaj téma nesadlo a chcete ho zmeniť, potom odporúčame navštíviť svojho vedúceho a poradiť sa s ním o tom. Ak Vám dovolí vedúci tému zmeniť, potom sa vydajte na svoje študijné oddelenie a zistite, aké sú Vaše možnosti. Na niektorých fakultách Vám dovolia zmeniť tému projektu a odovzdať ho v pôvodnom termíne. Na iných fakultách síce zmenu povolí, ale odovzdávať budete v neskoršom termíne. Sú aj prípady, kde zmenu nedovoľujú vôbec.